Click HERE to save 20% off at the Checkout!! (ends 11:59pm 15/12/21 while stocks last)

Poloka Laupapa - Samoan Learning Blocks Game
Poloka Laupapa - Samoan Learning Blocks Game
Poloka Laupapa - Samoan Learning Blocks Game
Poloka Laupapa - Samoan Learning Blocks Game

Poloka Laupapa - Samoan Learning Blocks Game

Regular price
$59.99
Sale price
$59.99
Tax included.
Quantity must be 1 or more

Poloka Laupapa - Samoan Language

This is a fun and easy way to learn the colours in the Samoan language as they have the word printed on one side. You can play this amazing game created by Piri Paua  that encourages hand-eye co ordination and culture.

This set contains:

54 wooden blocks

1 Die

1 Canvas bag.

Block size: 7cm x 2.5cm

The aim of the game:

The aim of the game is to be the last player to place the block on top of the tower without it falling down.

Totonu o lenei Pusa Poloka Laupapa, e 54 laupapa lanu eseese o lo'o iai, e ona fa'aaogaina i totonu o aiga ma so'o se fa'alapotopotoga. O nei laupapa lanu eseese, e mafai ona fa'aaoga i ta'aloga fa'alemafaufau, lelei lau vaai, ma taula'i lau minoi e fai so'o se taimi. E mafai foi ona e a'oa'oina ma ia e malamalama i lanu o lo'o tusia i le gagana Samoa.

Inside this Poloka Laupapa box are 54 colourful wooden blocks to serve you and your aiga with fun and culture. You can play our Poloka game that encourages hand-eye coordination and focus. You can learn the colours by reading the blocks as they have the Samoan language printed on one side. Great for all ages.

Instructions:

1. Fa'ataavale ma'a taisi.

2. Se'i le poloka ma tu'u i le pito i luga.

3. Fa'aitete i ne'i pa'ū.